Wednesday, February 28, 2024
СПИСАНИЕ

Списание

Списание наменето за сите љубители планината и на активностите во природа.
Изданието за почеток ќе излегува еден број на три месеца во електронска форма и ќе се дистрибуира на над 1500 адреси. Во зависност од интересот, намера ни е, истото во некој подоцнежен период да излегува и како печатен медиум.
Што се однесува до содржините во списанието, се потрудивме да бидат интересни за сите читатели и се надевам дека многу од вас ќе најдат корисни совети и информации. Наредните броеви ќе бидат збогатени и со нови содржини во чие креирање ќе учествувате се надевам и Вие. Желба ни е, ова списание да заживее и да најде место во македонскиот медиумски простор, а за тоа да биде возможно ќе треба ваша подршка, учество и сугестии. Воедно ги повикувамe и сите планинарски клубови за соработка со свои прилози.

Вашите прилози и материјали може да ги испраќате на:

artdesk@artdesk.com.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *